Vuggestuen Lundtoftevej Hjørring
Indhold
Velkommen
Lukkedage
Personale
Faglige distriksteam
Foldere
Pædagogisk tilsynsrapport
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Vuggestuen Lundtoftevej Hjørring
Lundtoftevej 48
9800 Hjørring

Tlf.: 72334610
E-mail: lundtoftevej@hjoerring.dk
Åbningstider
Vuggestuen Lundtoftevej
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Vuggestuen Lundtoftevej Hjørring
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Vuggestuen Lundtoftevej

Vuggestuen Lundtoftevej er en del af område Sydøst i Hjørring kommune. Vi har børn i aldersgruppen 0-2,10 år. Huset har 36 vuggestuepladser og 4 pladser til gæstebørn, der kommer fra den kommunale dagpleje. Vuggestuen åbnede dørene for første gang, i Sommeren 2016. Vuggestuen har i alt 11 fastansatte: 5 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 pædagog studerende, 1 gæstedagplejere og 1 kostansvarlig madmor.

Åbningstider

Vi holder åbent mandag til torsdag fra 06:30-16:30 og fredag fra 06:30 til 16:00.

Organisering

Vuggestuen er opdelt i 3 afdelinger Bøg, Birk og Eg.

Bøg og Birk er mix grupper, der tager imod de yngste børn. Her arbejdes der med tilknytning, omsorg, barnets læring, udvikling og generel trivsel. Der tages udgangspunkt i det nære relationelle samarbejde, til både det enkelte barn og forældrene.

Eg består af de ældste børn. Her arbejdes der med parathed til den kommende overgang til børnehaven. Særligt selvhjulpenhed, venskaber, samling og turtagning er i fokus. Det at være en del at et socialt fællesskab og dens betydning vægtes højt.

Frokostordning

Vi har frokostordning i vuggestuen. Det betyder, at vores madmor sørger for formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad til børnene. Hvert barn skal medbringe det der svare til 1 stk. frugt om dagen.

Vi får vores frokost fra Fru Hansens kælder (www.fruhansenskaelder.dk). Der er på deres hjemmeside information omkring kostsammensætning, menuer osv. Ugens menuplan kan findes i indgangen til vuggestuen.

Der er ikke madordning de 3 dage op til påske, dagen efter Kristi himmelfart, samt ugerne 27+28+29+30. Disse dage skal børnene selv medbringe madpakker og frugt.


Dagsrytme

Morgen: Vi starter dagen med fælles morgenmadsspisning. Vi tilbyder morgenmad frem til kl. 07:15. Herefter fordeler vi os i de forskellige afdelinger.

Formiddag: Vi spiser formiddagsmad omkring kl.8.45.

Derefter er vi i fordybelsesgrupper, dvs. At vi samles i mindre grupper hvor dagens aktivitet er i fokus.

De mindste børn tilbydes en formiddagslur efter maden.

Frokost: vi spiser omkring kl. 11.

Derefter tilbydes en lur og sovetiden begynder.

De mindste børn samles her til fællesaktivitet i fællesrummet.

Eftermiddag: Vi har fælles eftermiddagsspisning. Dvs. at som børnene løbende vågner tilbydes de lidt mad, og derefter etablere vi flere åbne legemiljøer, som både kan være inde og ude.

De mindste børn tilbydes en eftermiddagslur efter de har spist. Vi begynder på eftermiddagsmad omkring kl. 14.


Forældresamtaler 

Der tilbydes en opstartssamtale inden jeres barn begynder i vuggestuen. Derefter afholder vi en samtale når barnet er mellem 9-14 måneder. Vi bruger et system der hedder Hjernen og hjertet, som tager udgangspunkt i temaerne fra Den styrkede  læreplanen: 

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog, krop 

Sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fælleskab

I skal udfylde et skema sammen som forældre også skal primærpædagogen fra vuggestuen og udfylde et. Sammen vil i så holde en samtale og drøfte det I har skrevet. Igen når barnet er omkring 2,2 år og er startet på Eg, vil i igen skulle have en samtale og se henimod når barnet skal starte i børnehave. 

Vores værdier og tanker

I vuggestuen vægter vi omsorg og tryghed højt. Vi tager udgangspunkt i det relationelle samspil. Vi er imødekommende og lydhøre overfor hvert enkelt barns behov, ønsker og signaler. Anerkendelse og nærvær præger vores pædagogiske tilgang. Børnene oplever, at de imødekommes på deres initiativer og signaler. Dette gør vi f.eks. ved at italesætte og benævne handlinger og følelser.

Vi er alle en vigtig medspiller i vuggestuens fællesskab. Hvor dialog og samarbejde er i fokus. Vi mødes omkring børnene for, at give dem den bedst mulige dag i Vuggestue. Derfor er forældresamarbejdet præget af en åben og ærlig dialog. Dette er både i forhold til de svære emner og samtaler, men også i overgangen fra familie til vuggestue. F.eks. Kan spørgsmål som ”hvordan har jeres morgen været”, have stor betydning for barnets start på dagen i Vuggestue.

Forældreråd